Custom made condensing units voor een buitenlandse klant, nu in productie!

Custom made condensing units for a foreign customer, now in production!